Blog pagina 6 - articole Firma Securitate

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea nr. 333/2003 M. Of. nr. 525 din 22 iulie 2003 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. − (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în s

Security guard / Agenti de securitate

Multe firme de securitate practica metoda detectare, datare si raportare. Agentii de securitate nu pot aresta decat cu aprobarea politiei dar pot imobiliza si solicita ajutorul politiei. Prima si cea mai importanta indatorire a unui agent de paza este detectia si prevenirea crimei. Personalul de paza trebuie sa actioneze pentru a proteja vietile si proprietatea si au de cele mai multe ori obligati

Model de regulament pentru organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma

R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DISPECERATULUI ZONAL DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI   SC……………………………………………. din ……………… MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILO

Documente necesare licentierii unei firme de paza conform HG 301-2012

În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie reprezentantul legal al firmei de paza depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente: 1) cererea de acordare a

Modelul Regulamentului De Organizare si Functionare al Societatii Specializate de Paza si Protectie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE sI FUNCTIONARE AL SOCIETATII SPECIALIZATE DE PAZA SI PROTECTIE   SC…………………………………………….SRL(S.A.) din __________ MODEL CADRU ELABORAT iN SPRIJINUL SOLICITANtILOR DE LICENTA IN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR sI PROTECTIA PERSOANEL

Pagina