Blog pagina 7 - articole Firma Securitate

Documente necesare licentierii unei firme de paza conform HG 301-2012

În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie reprezentantul legal al firmei de paza depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente: 1) cererea de acordare a

Modelul Regulamentului De Organizare si Functionare al Societatii Specializate de Paza si Protectie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE sI FUNCTIONARE AL SOCIETATII SPECIALIZATE DE PAZA SI PROTECTIE   SC…………………………………………….SRL(S.A.) din __________ MODEL CADRU ELABORAT iN SPRIJINUL SOLICITANtILOR DE LICENTA IN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR sI PROTECTIA PERSOANEL

HG 1010/2004 – Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1010 din 25 iunie 2004

Hg 1010/2004   Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 10 august 2004 In temeiul Art. 108 din Constitutie, republicata, si al Art. 69

LEGEA 40 PER 2010

Legea 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 9 martie 2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Parte

Pagina