Legislatie - articole Firma Securitate

Din 2012 Atestatul agentilor de paza si protectie se obtine numai de la sectiile de politie de pe raza domiciliilor agentilor in cauza.

Legea 333/2003, completata de HG 301 / 2012, prevede ca orice persoana care lucreaza in domeniul securitatii private trebuie sa fie calificata si atestata conform legii. HG 301/2012: ART. 43 Certificatul de competente profesionale prevazut la art. 41 alin. (5) din Lege se obtine la cerere si este eliberat de centrele de evaluare a competentelor profesionale autorizate conform legii si cuprinde i

D I S P O Z I Ţ I A INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 15 din 08.04.2013

D I S P O Z I Ţ I A INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 15 din 08.04.2013 privind stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică Având în vedere preved

Licentierea unei firme care monteaza sisteme de alarma si supraveghere.

LICENŢIEREA SOCIETĂŢILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI   Licentierea unei firme care monteaza sisteme impotriva efractiei (sisteme de alarma, supraveghere video, control acces, etc.) Cadrul legal: Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriv efracţiei se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii nr.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea nr. 333/2003 M. Of. nr. 525 din 22 iulie 2003 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. − (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în s

Model de regulament pentru organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma

R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DISPECERATULUI ZONAL DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI   SC……………………………………………. din ……………… MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILO

Pagina