Firma Securitate Focsani

Paza si Protectie Focsani

Firma Securitate Focsani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Firma Securitate Focsani: Paza si Protectie Focsani.

 

   UMO Serv este o companie specializata care ofera servicii de paza umana si securitate electronica, cu personal calificat si bine instruit, pentru rezolvarea problemelor de siguranta in conditii deosebite de profesionalism, fiind fondata in 1993 la Focsani.

   In prezent compania isi desfasoara serviciile de securitate atat in judetul Vrancea, cat si in Bucuresti si alte zone din tara, pentru ca se implica cu atentie in fiecare activitate si angajamentul pentru fiecare obiectiv o situeaza la nivelul serviciilor de cea mai buna calitate.

   Gama serviciilor cuprinde: paza umana pentru obiective, bunuri sau valori si asigurarea ordinii, achizitionarea si instalarea sistemelor de securitate (alarma antiefractie, alarma antiincendiu, supraveghere video, control acces, automatizari), monitorizare si interventie rapida inarmata, transportul valorilor, cursuri de atestare profesionala si garda de corp.

   Compania UMO Serv oferă posibilitatea cooptării de personal în cadrul unei echipe competente şi cu experienţă în domeniul serviciilor de pază şi protecţie.

   Persoana care doreşte să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

1. Să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
4. Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii.
   Angajarea se face pe baza atestatului, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar, după caz, a avizului poliţiei pentru port armă.
   Practicarea unei activităţi sportive, de preferabil sport de contact, şi deţinerea permisului de conducere – categoria B constituie avantaje pentru persoana ce aplică pentru un post în echipa de specialişti UMO Serv, inclusiv pentru Departamentul de Intervenţii.
   Persoana care doreşte să aplice pentru un post în cadrul Departamentului Tehnic trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:
1. Să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
4. Să fie absolvent al unei instituţii şcolare medii sau superioare cu profil tehnic (electro);

Documentele necesare angajării sunt:
– copie carte de identitate;
– copie certificat naştere;
– copie diploma de studii;
– adeverinţă medic familie;
– aviz psihologic;
– fişă aptitudini – medicina muncii;
– fotografii tip buletin;

 

Servicii

   UMO SERV este o companie cu experienţă vastă ce oferă o gamă completă de servicii de protecţie şi pază cu personal calificat şi bine instruit, pentru rezolvarea problemelor de siguranţă si securitate în condiţii deosebite de specialitate şi profesionalism.

  • Pază obiective, bunuri şi valori

   Asigurăm personal calificat, echipament şi logistică specifice fiecărui obiectiv în parte. Pentru atingerea unei bune performanţe, agenţii sunt antrenaţi, bine pregătiţi şi dotaţi corespunzător activităţii pe care o desfăşoară. (continuare)

  • Sisteme electronice de securitate

   Sistemele electronice de alarmă furnizate şi instalate de către firma noastră sunt de cea mai bună calitate, promovăm sistemele nou apărute pe piaţa de profil pentru a oferi un grad sporit de protecţie. Gama serviciilor noastre cuprinde instalarea sistemelor de alarmă: antiefracţie, antiincendiu, televiziune cu circuit închis, automatizări uşi şi bariere, interfonie şi videointerfonie, control-acces şi pontaj.(continuare)

  • Monitorizare şi intervenţie rapidă

   Monitorizăm prin dispecerat propriu sistemele de securitate şi intervenim rapid pentru rezolvarea problemelor de securitate. In caz de necesitate echipajele se deplasează în cel mai scurt timp la obiectivele aflate sub pază sau protejate cu sisteme de alarmă.(continuare)

  • Transportul valorilor

   Se efectuează la standardele impuse de legislaţia în vigoare, fiind folosite autoturisme de ultima generaţie dotate conform cerinţelor actuale în domeniu. Echipajul este specializat pentru acest gen de activităţi, agenţii care execută transportul valorilor find dotaţi corespunzător activităţilor desfăşurate.(continuare)

  • Gardă de corp

   Compania UMO Serv are personal specializat pentru acest segment de activitate, pregătit şi instruit în cele mai dificile situaţii. Serviciul de gardă de corp este activitatea efectuată pentru protecţia uneia sau mai multor persoane împotriva atacurilor corporale, prin folosirea unuia sau mai multor agenţi de însoţire (bodyguarzi). Compania noastră oferă diverse variante de însoţire, adaptate la gradul de protecţie solicitat şi la locaţiile în care se efectuează serviciul.
   Personalul specializat pentru acest segment de activitate este pregătit şi instruit pentru cele mai dificile situaţii.
   Pentru persoanele fizice asigurăm protecţia – discretă sau la vedere – în diverse situaţii (protecţie martori, supraveghere la manifestări cultural-sportive cu mare afluenţă de public, aniversări, în excursii, în cluburi, în tabere etc).
   Pentru persoanele juridice asigurăm protecţia personalului de conducere la diverse întâlniri, negocieri, conferinţe, etc.
   Compania noastră asigură în totalitate confidenţialitatea deplasărilor, activităţilor sociale şi ale celor private în cazul acestui gen de activitate.

  • Cursuri atestare profesională

   Compania UMO Serv sustine cursuri în meseria de agent de securitate, cursuri obligatorii atât pentru personalul societătilor de pază, cât şi pentru agentii economici care execută paza cu personal propriu.Tematica cursurilor este aprobată de către AJOFM Vrancea, ANOFM, IGPR, UMO Serv fiind înmatriculată la RNFPA cu nr. 39/21/2004 pentru aceste activităti de calificare profesională. Compania dispune de instructori foarte bine pregătiţi, cu o vastă experienţă în acest domeniu şi cu o bogată bază materială didactică şi sportivă necesară aprofundării cunoştinţelor teoretice şi consolidării cunoştinţelor practice specifice activităţii noastre.
   Personalul pregătit de către instructorii noştri este în permanentă antrenat să execute cele mai complexe misiuni, atât personalul care activează în cadrul companiei noastre cât şi în cazul personalului provenit de la alte societăti, pentru instruire. Selecţia se face din rândul persoanelor care dovedesc aptitudini certe pentru efectuarea cu cel mai înalt randament al acestui tip de muncă, care solicită calităţi fizice şi morale deosebite.